Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Πολυμενάκος

Ο Κωνσταντίνος Πολυμενάκος είναι καθηγητής Παραδοσιακής Μουσικής στο Ωδείο Κόνταλυ. Διδάσκει λαϊκές φλογέρες & κλαρίνο. Είναι επίσης απόφοιτος ανώτερων Θεωρητικών του Ωδείου Κόνταλυ, και έχει διδάξει για πολλά χρόνια υποχρεωτικά θεωρητικά.