Διδάσκοντες

Βιργινία Κουλακμανίδου +

Η Βιργινία Κουλακμανίδου ήταν επικεφαλής της Γραμματείας του Ωδείου Κόνταλυ (2016-2017).
Ήταν απόφοιτος Ανώτερων Θεωρητικών του Ωδείου Κόνταλυ, και
Διπλωματούχος Πιάνου του Ελληνικού Ωδείου.