Μιχάλης Πατσέας: Άρθρα


Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες όπου υπάρχουν άρθρα & συνεντεύξεις του Μιχάλη Πατσέα.
Website links to Michalis Patseas articles & interviews.

..

Γράμμα του νέου Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας KodályΜιχάλη Πατσέα
για την Διεθνή Κρίση και το καθήκον μας ως Μουσικοί, Δάσκαλοι και Διανοούμενοι.
Δημοσιεύτηκε στο Τεύχος 36/2 (2011) του Bulletin of the International Kodály Society
και αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας  [ www.iks.hu  - Society-News ]


From the Office in Budapest
Letter of the new IKS President, Michalis Patseas
about the International crisis and our duties as Musicians, Teachers and Intelectuals.
Published at the 36/2 (2011) Issue of the Bulletin of the International kodály Society
and at the IKS website  [ http://www.iks.hu  - Society-News ]

.


.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΕΑΣ, ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ
Συνέντευξη στον Παναγιώτη Θεοδοσίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων

από την ίδρυση του Ωδείου Κόνταλυ


Συνέντευξη στον συνθέτη και συντάκτη του TAR Παναγιώτη Θεοδοσίου
η οποία δημοσιεύτηκε στο Διαδικτυακό Μουσικό Περιοδικό TAR
τον Φεβρουάριο του 2011.
Αν ο σύνδεσμος δεν λειτουργήσει αντιγράψτε στο Google την παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tar.gr/content/content.php?id=3515

.


.

"Μόνο τέχνη υψηλής καλλιτεχνικής αξίας είναι κατάλληλη για παιδιά"
Η επιλογή μουσικής φιλολογίας κατάλληλη για την εκπαίδευση,
σύμφωνα με τις αρχές του Kodály


Κεντρική Ομιλία από τον Μιχάλη Πατσέα, στο "17o Διεθνές Συμπόσιο Kodály",
Πανεπιστήμιο του Leicester,  Μεγάλη Βρετανία,  23-20 Αυγούστου 2005.
Θέμα: "Kodály, ο άνθρωπος και το δώρο του - έμπνευση για τον 21ο αιώνα"

Ιστοσελίδα της ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ KODÁLY
BRITISH KODÁLY ACADEMY website


"Only art of intrinsic value is suitable for children"
The choice of music literature appropriate for education
according to Kodály’s principles.

Keynote speech given at the 2005 IKS Symposum by Michalis Patseas
17th — August 13 to 20, 2005, Leicester, Great Britain
Theme: "Kodály, the whole man, and his inspirational gift to the 21st century"

.


.