τα νέα μας

Kodaly στην Κωνσταντινούπολη

Kodály και στην γείτονα Τουρκία

Το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά σε συνεργασία με τον Hungarian Culture Association, οργανώνει τις
"Πρώτες Διεθνείς Μέρες Μουσικοπαιδαγωγικού Συστήματος Kodály Κωνσταντινούπολης", 9-12 Οκτωβρίου 2017.
Λεπτομέρειες στο www.kodalyturkey.com.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Μιχάλης Πατσέας, διευθυντής του Ωδείου Κόνταλυ
ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής.

Γενική συντονίστρια η Prof. Dr. Sibel Çoban.