Ωδείο Kodály 2020 - 2021
Γενικό Πρόγραμμα

ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ  2020-2021
[ Ωδείο Κόνταλυ - Kodály Conservatory (Greece)
Like us on FACEBOOK
]

Η γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή 3 - 9 μ.μ.
και το Σάββατο 10 π.μ. - 3 μ.μ.
Επικοινωνείστε με την γραμματεία στο 210 6824940 αλλά και στο 6942 488794


*********************************************************************************
ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
*********************************************************************************

 

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ 1

υπό διαμόρφωση

 

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ 2

υπό διαμόρφωση

 

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ 3

υπό διαμόρφωση

 

 

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (3-5 ετών)

υπό διαμόρφωση

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Νήπιο - Α' δημ.)

υπό διαμόρφωση

 

 

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (3-5 ετών)

υπό διαμόρφωση

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Νήπιο - Α' δημ.)

υπό διαμόρφωση

 

 

 

 

PRO CORO 1  υπό διαμόρφωση

 

   

 

PRO CORO 4  (B' - Δ' δημ.)

υπό διαμόρφωση

 

 

 

 

Θεωρία A' - Σολφέζ 1

Σάββατο 10 - 11.30 π.μ.

 

Θεωρία B' - Σολφέζ 2

Σάββατο 11.30 π.μ. - 1 μ.μ.

 

Θεωρία Γ' - Σολφέζ 3

Σάββατο 1 - 2.30 μ.μ.

 

 

 

 

Αρμονία Α' - Σολφέζ 4

Σάββατο 10 - 11.30 π.μ.

 

Αρμονία Β' - Σολφέζ 5

Σάββατο 11.30 π.μ. - 1 μ.μ.

 

Αρμονία Γ' - Σολφέζ 6

Σάββατο 1 -2.30 μ.μ.

 

 

 

 

Ιστορία - Μορφολογία

υπό διαμόρφωση

 

 

 

 

Μικτή Χορωδία Ω. Κόνταλυ

Πέμπτη 8.30 - 10.30 μ.μ.

 

 

 

 

Παιδική Χορωδία Ω. Κόνταλυ

 Παρασκευή 7 - 9 μ.μ.

 

 

 

 

*********************************************************************************

Επικοινωνείστε με την γραμματεία
για την
Ορχήστρα Σπουδαστών Ωδείου Kodály

**********************************************************************************

 

Οι εγγραφές αρχίζουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2030
και συνεχίζονται καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.


Τα ατομικά μαθήματα αρχίζουν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Οι δοκιμές της Μικτής Χορωδίας Ωδείου Κόνταλυ
[Πέμπτη 8.30-10.30 μ.μ.]
αρχίζουν την
** θα ανακοινωθεί ξεχωριστά λόγω μέτρων **.

Οι δοκιμές της Παιδικής Χορωδίας Ωδείου Κόνταλυ
[Παρασκευή 7-9 μ.μ.]
αρχίζουν την Παρασκευή
** θα ανακοινωθεί ξεχωριστά λόγω μέτρων **.


Τα ομαδικά μαθήματα της Θεωρίας - Σολφέζ
[Σάββατο: Α 10-11.30 π.μ. / Β 11.30 π.μ. -1 μ.μ. / Γ 1 - 2.30 μ.μ.]
αρχίζουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020.
* Η Α' Θεωρία ξεκινά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Τα ομαδικά μαθήματα της Αρμονίας - Σολφέζ
[Σάββατο: Α 10-11.30 π.μ. / Β 11.30 π.μ. -1 μ.μ. / Γ 2 - 3.30 μ.μ. !!!]
αρχίζουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020.
 

Τα ομαδικά μαθήματα της Ιστορίας και της Μορφολογίας
[Πέμπτη 5 - 6.30 και 6.30-8 μ.μ..]
αρχίζουν την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2020.

 

#484