Ωδείο Kodály 2018 - 2019
Γενικό Πρόγραμμα

ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ  2018-2019
[ Ωδείο Κόνταλυ - Kodály Conservatory (Greece)
Like us on FACEBOOK
]

Η γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή 3 - 9 μ.μ.
και το Σάββατο 10 π.μ. - 3 μ.μ.
Επικοινωνείστε με την γραμματεία στο 210 6824940 αλλά και στο 6942 488794


*********************************************************************************
ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
*********************************************************************************

 

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ 1

Δευτέρα 5.00 - 5.45

 

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ 2

Δευτέρα 6.00 - 6.45

 

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ 3

υπό διαμόρφωση

 

 

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (3-5 ετών)

Παρασκευή 5.00 - 6.00

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Νήπιο - Α' δημ.)

Παρασκευή 6.00 - 7.00

 

 

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (3-5 ετών)

Σάββατο 12.00 - 1.00

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Νήπιο - Α' δημ.)

Σάββατο 1.00 - 2.00

 

 

 

 

PRO CORO 1  υπό διαμόρφωση

 

   

 

PRO CORO 4  (B' - Δ' δημ.)

Τρίτη 6 - 7

 

 

 

 

Θεωρία A' - Σολφέζ 1

Σάββατο 10 - 11.30 π.μ.

 

Θεωρία B' - Σολφέζ 2

Σάββατο 11.30 π.μ. - 1 μ.μ.

 

Θεωρία Γ' - Σολφέζ 3

Σάββατο 1 - 2.30 μ.μ.

 

 

 

 

Αρμονία Α' - Σολφέζ 4

Σάββατο 10 - 11.30 π.μ.

 

Αρμονία Β' - Σολφέζ 5

Σάββατο 11.30 π.μ. - 1 μ.μ.

 

Αρμονία Γ' - Σολφέζ 6

Σάββατο 2 - 3.30 μ.μ. !!!

 

 

 

 

Ιστορία - Μορφολογία

Πέμπτη 5 - 8 μ.μ.

 

 

 

 

Μικτή Χορωδία Ω. Κόνταλυ

Πέμπτη 8.30 - 10.30 μ.μ.

 

 

 

 

Παιδική Χορωδία Ω. Κόνταλυ

Παρασκευή 7 - 9 μ.μ.

 

 

 

 

*********************************************************************************

Επικοινωνείστε με την γραμματεία
για την
Ορχήστρα Σπουδαστών Ωδείου Kodály

**********************************************************************************

 

Οι εγγραφές αρχίζουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
και συνεχίζονται καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.


Τα ατομικά μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου.

Οι δοκιμές της Μικτής Χορωδίας Ωδείου Κόνταλυ
[Πέμπτη 8.30-10.30 μ.μ.]
αρχίζουν την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι δοκιμές της Παιδικής Χορωδίας Ωδείου Κόνταλυ
[Παρασκευή 7-9 μ.μ.]
αρχίζουν την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.


Τα ομαδικά μαθήματα της Θεωρίας - Σολφέζ
[Σάββατο: Α 10-11.30 π.μ. / Β 11.30 π.μ. -1 μ.μ. / Γ 1 - 2.30 μ.μ.]
αρχίζουν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017.

Τα ομαδικά μαθήματα της Αρμονίας - Σολφέζ
[Σάββατο: Α 10-11.30 π.μ. / Β 11.30 π.μ. -1 μ.μ. / Γ 2 - 3.30 μ.μ. !!!]
αρχίζουν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2018.
 

Τα ομαδικά μαθήματα της Ιστορίας και της Μορφολογίας
[Πέμπτη 5 - 6.30 και 6.30-8 μ.μ..]
αρχίζουν την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.