σεμινάρια

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ KODÁLY 2015 ΣΚΩΤΙΑ22o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ KODÁLY
2015
Merchiston Castle School,
Edinburgh, Scotland
3-7 Αυγούστου 2015

 


Πληροφορίες για το Συμπόσιο στα Ελληνικά

Σύνδεσμος στην Διεθνή Ιστοσελίδα του Συμποσίου

Πληροφορίες για το Συμπόσιο στα Αγγλικά

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

22nd International Kodály Symposium
2015 Merchiston Castle School, Edinburgh, Scotland

3rd to 7th August 2015

 

Singing, singing, singing
The core of musical expression


Hosted by the National Youth Choir of Scotland
under the auspices of the
International Kodály Society


We invite delegates to present research papers, workshops, rehearsals
and other musical and academic topics related to the following themes:

 

Theme One: Kodály the Choral Composer
Choral music and choral literature in the 21st century


Kodály not only oversaw a transformation of choral singing but also directly contributed to the reinvigoration of the entire choral tradition in Hungary through his own compositional output in this arena.

 • What are we doing to renew the love of choral singing in our own contexts?
 • How can we inspire young people to sing and what music works particularly well for this group?
 • How do we overcome the challenges of encouraging more boys and men to be choral singers?
 • How do we encourage composers to follow Kodály’s example in devoting their energies to the creation of choral works which balance traditional artistic values with progressive ideas?


We invite delegates to present research papers, workshops and choral sessions on topics related to: the development of new repertory and publications used in choral work, the challenges of encouraging more young people to be choir members, and an exposition of programs which encourage more boys and men to be choir members.

 

Theme Two: Kodály, the Scholar
Ethnomusicology and musicology in the service of music education in the 21st century


The success of Hungarian music education inspired by Zoltán Kodály in the second half of the 20th century was partly due to the scholarly work completed by Kodály himself, his co-workers and the later generation of Hungarian music pedagogues. This work not only involved the collection, transcription and systematization of folk music but the writing, editing and publication of relevant music textbooks.

 • In what ways can Musicology and scholarly research contribute to the content development of school music education and music textbooks?
 • How do we find new synergies between Music Education and Ethnomusicology?
 • How are we collecting and ordering folk materials for use within Music Education?


We invite delegates to present research papers and workshop sessions on topics related to the collection and analysis of original materials, and the ways in which such materials are being utilized in music education.

 

Theme three: Kodály the Educator
Changing the paradigm in music education


Kodály said, “The most urgent task is to make the means of music culture accessible for as many people as possible, primarily through the schools”. There is a clear call here for all involved in music education in schools to find ways to include all students in musical learning.

 • How can we provide a joyful and enriching musical experience for young people brought up in the cultural environment of the 21st Century?
 • How do the results of the most current research in the fields of music pedagogy and music psychology assist educators in the choices of teaching methods and teaching techniques?
 • How do we inspire young people with diverse needs and learning styles as well as diverse cultural backgrounds and socioeconomic status?
 • How do we apply the Kodály philosophy to instrumental teaching?


We invite delegates to present research papers, reports on practice and workshop sessions which address questions of equality and accessibility in music education. We are particularly interested to hear from educators and researchers who are adapting Kodály’s ideas in new contexts, or who have unique applications of the Kodály philosophy both in vocal and instrumental teaching.

 

Theme four: Kodály the Visionary
Personal and Cultural transformation


Kodály believed that it was only through a personal experience of great music (children’s songs, folksongs and classical masterpieces of the past selected with a refined musical taste for teaching purposes) that the majority could be brought to a deep understanding and love of music. Beyond the personal however, it is clear that he valued Music for social and cultural transformation, and his life and work clearly demonstrated this belief.

 • How do we encourage “the greatest possible mass of people” to sing so that all may benefit from the richness of Music?
 • What definition can be formulated for “musical values” from the viewpoint of school music education in our postmodern world?
 • What are educators doing to ensure that music programs are not only educationally valid but also musically artistic?
 • What is the role of community singing in the Kodály philosophy?
 • What did Kodály have to say about the development of society and the evolution of the individual?


We invite delegates to present research papers, scholarly reflections and workshops on topics related to Kodály’s philosophy and the way in which his ideas contribute to the development of the artistic sensibility, transformative music education and community engagement.

 

Theme five: Kodály in History
Life and Work


Kodály was a remarkable human being, not only in terms of his contribution to Music and Education, but more broadly in terms of the development of Hungarian and European society. In his later years he also travelled and lectured abroad and his influence has continued to be felt throughout the world.

 • How did Kodály’s life and work contribute to the development of Music and Education in the global context?
 • In what ways did Kodály’s life and work have an impact on the development of society more broadly?
 • Which of Kodály’s compositions are outstanding for their compositional and musical insight?


We invite delegates to present research papers, scholarly reflections and workshops on topics related to Kodály’s life and work and the ways in which his ideas and works have had an impact globally.


Further information will be available in due course. Please check back later.