σεμινάρια

Μ/Π Σύστημα Κόνταλυ: ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KODÁLY:

Διαρκές Σεμινάριο για το
Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Κόνταλυ
σε συνεργασία με το Ουγγρικό Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music

Tα μαθήματα του Α'  έτους γίνονται Σάββατο 4-8 μ.μ.
από Οκτώβριο 2010 μέχρι και Ιούνιο 2011,
δύο Σάββατα κάθε μήνα, 6-8 μ.μ. στο Ωδείο Κόνταλυ.

Διδάσκει ο Μιχάλης Πατσέας
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Ειδικό Σολφέζ (σύστημα σχετικού σόλφα)
Παιδαγωγικά της μουσικής (μεθοδική διδασκαλίας)
Στυλιστική ανάλυση, Τραγούδι, Παιδική φωνή
 

Τα δύο πρώτα μαθήματα θα γίνουν τα Σάββατα 16 και 23 Οκτωβρίου 2010.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει ελεύθερα ένα μάθημα
πριν εγγραφεί ως τακτικός σπουδαστής.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά στη γραμματεία του Ωδείου Κόνταλυ.