τα νέα μας

Friends of Hungary Foundation για το Ωδείο Kodály

Η Διευθύντρια του Ιδρύματος Friends of Hungary Foundation
κυρία Orsolya Karlócai επισκέφτηκε το Ωδείο Kodály
κι έγραψε τις εντυπώσεις της στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος!

https://friendsofhungary.hu/visit-at-the-kodaly-conservatory-in-athens