σεμινάρια

2011-0528 Συγκερασμός: Σεμινάριο Χοϊδά στο Ωδείο Κόνταλυ

ΔΙΑΛΕΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το “Καλώς” και “Κακώς” Συγκερασμένο Πληκτροφόρο

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011, 17:30 - 20:30
Αίθουσα «Φραγκίσκος Βουτσίνος»  Ωδείου Kodály
Κύπρου 61, Χαλάνδρι
 

Οργάνωση: Ωδείο Κόνταλυ σε συνεργασία με το
Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αλέξανδρος Καλογεράς


Γνωριμία στη πράξη με τα συγκερασμένα κουρδίσματα του 17ου και 18ου αιώνα.
Ο Γεράσιμος Χοϊδάς κουρδίζει το τσέμπαλο με διάφορους τρόπους
και παίζει χαρακτηριστικά δείγματα της περιόδου.
 

Τσέμπαλο - παρουσίαση:   Γεράσιμος Χοϊδάς   Εκτελεστής ιστορικών πληκτροφόρων

Εισαγωγή:   Παναγιώτης Αδάμ   Θεωρητικός

Είσοδος ελεύθερη

nn
nn
nn
nn