τα νέα μας

2009-2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το τρέχον σχολικό έτος 2009 - 2010

οι Εγγραφές άρχισαν την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 και
τα Ειδικά Μαθήματα άρχισαν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι Προπαιδείες και η Παιδική Χορωδία
άρχισαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Τα Υποχρεωτικά (Ομαδικά) Μαθήματα αρχίζουν μετά τις εκλογές ως εξής:

Προθεωρίες....................Γιάννης Κοντίτσης.................Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
Θεωρίες - Σολφέζ..........Γιάννης Κοντίτσης..................Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αρμονίες - Σολφέζ........Γιάννης Γιαννάκος.................Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Ιστορία - Μορφολογία....Φίλιππος Τσαλαχούρης.........Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Αναλυτικό Πρόγραμμα των Υποχρεωτικών (Ομαδικών) Μαθημάτων:

Προπαιδεία 1..................Ελένη Τσούτσια....................Παρασκευή 5.00 - 6.00
Προπαιδεία 2..................Ελένη Τσούτσια....................Παρασκευή 6.00 - 7.00

Προθεωρία 1..................Γιάννης Κοντίτσης.................Τετάρτη 5.30 - 6.30
Προθεωρία 2..................Γιάννης Κοντίτσης.................Τετάρτη 6.30 - 7.30

Θεωρία 1 - Σολφέζ 1.....Γιάννης Κοντίτσης.................Σάββατο 09.00 - 10.30
Θεωρία 2 - Σολφέζ 2.....Γιάννης Κοντίτσης.................Σάββατο 10.30 - 12.00
Θεωρία 3 - Σολφέζ 3.....Γιάννης Κοντίτσης.................Σάββατο 12.00 - 01.30

Αρμονία 1 - Σολφέζ 4....Γιάννης Γιαννάκος................Σάββατο 12.30 - 02.00
Αρμονία 2 - Σολφέζ 5....Γιάννης Γιαννάκος................Σάββατο 11.00 - 12.30
Αρμονία 3 - Σολφέζ 6....Γιάννης Γιαννάκος................Σάββατο 09.30 - 11.00

Ενορχήστρωση...............Φίλιππος Τσαλαχούρης.......Δευτέρα 05.00 - 06.00
Ιστορία Μουσικής............Φίλιππος Τσαλαχούρης.......Δευτέρα 06.00 - 07.30
Μορφολογία - Ανάλυση.Φίλιππος Τσαλαχούρης.......Δευτέρα 07.30 - 09.00