Θεωρητικά Μαθήματα στο Ωδείο Κόνταλυ

ΔιδάσκοντεςΜαθήματα

Μιχάλης Πατσέας 
Βαλεντίνος Πατρικίδης


Γιάννης Γιαννάκος

Σοφία Κουτσογιάννη
Ειρήνη Πατσέα
Χριστίνα Πουπάλου

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Πρόεδρος Καλλιτεχνικής Επιτροπής

   
Ανώτερα Θεωρητικά, Αρμονία - Σολφέζ, Μορφολογία
Ταχτάρισμα, Προπαιδεία
Σολφέζ, Θεωρία, Προπαιδεία
Σολφέζ, Θεωρία, Ιστορία ΜουσικήςΗ Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης περιλαμβάνει τα Τμήματα:
Ωδικής,  Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής και Σύνθεσης.

Ανώτερα Θεωρητικά

Τα ειδικά μαθήματα Αρμονίας, Αντίστιξης & Φυγής διδάσκονται από τους καθηγητές του Ωδείου Κόνταλυ μέσα από πολλές διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με πληθώρα βιβλιογραφίας, μουσικού υλικού και σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση.
Δεκάδες απόφοιτοι της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών του Ωδείου Κόνταλυ είναι σήμερα καταξιωμένοι μουσικοπαιδαγωγοί, καθηγητές Θεωρητικών σε Ωδεία αλλά και Μουσικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Βαλεντίνος Πατρικίδης, πρώτος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου Κόνταλυ, υπήρξε ο ιδρυτής της Σχολής Ανώτερων θεωρητικών και δάσκαλος των περισσότερων από τους σημερινούς διδάσκοντες. Υπό την εποπτεία του, μια νέα γενιά θεωρητικών συνεχίζει την σπουδαία παιδαγωγική κληρονομιά του.

Προπαρασκευαστικό Τμήμα

Το Ωδείο Κόνταλυ διαθέτει "Προπαρασκευαστικό Τμήμα για εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών". Οι καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών διδάσκουν σε ατομικά μαθήματα την ύλη της Αρμονίας που απαιτείται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ταυτόχρονα εκπαιδεύουν την Μουσική Ακοή των υποψηφίων και τους προετοιμάζουν και για την αντίστοιχη εξέταση Ακουστικών Δεξιοτήτων.
Το Ωδείο Κόνταλυ, μπορεί να προσφέρει τις σπουδές στο τμήμα αυτό σε συνδυασμό με σπουδές στο Τμήμα Αρμονίας: Μέσα σε λογικό χρόνο και με το μικρότερο δυνατόν κόστος, οι νεαροί μαθητές του Λυκείου ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις και για το πρώτο τους Ωδειακό Πτυχίο!

Σύνθεση

Στο τμήμα Σύνθεσης μπορούν να εγγραφούν οι Πτυχιούχοι Φυγής. Οι καθηγητές καθοδηγούν τους σπουδαστές στην εξερεύνηση όλων των παλαιών και σύγχρονων μουσικών ιδιωμάτων, στην κατάκτηση των μουσικών μορφών και ειδών, στην μελοπλασία, την αρμονία και την ενορχήστρωση.
Σπουδαστές που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος, μπορεί να γίνουν δεκτοί για ελεύθερες σπουδές σύνθεσης.

Γενικά (υποχρεωτικά) μαθήματα

"Γενικά" αποκαλούνται τα ομαδικά ή ατομικά μαθήματα τα οποία ορίζονται ως απαραίτητα (= υποχρεωτικά) από τον νόμο ή τον κανονισμό του ωδείου, ως γενική μουσική παιδεία παράλληλα με τα "Ειδικά μαθήματα". Τα περισσότερα είναι ομαδικά μαθήματα. Μερικά είναι ατομικά όπως η Διδακτική, η Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως (Πρίμα Βίστα) και η Μουσική Δωματίου.


          ΜΑΘΗΜΑ                              ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 

 • Μουσική Προπαιδεία           Σοφία Κουτσογιάννη
 • Μουσική Προθεωρία            Ειρήνη Πατσέα
 • Θεωρία - Σολφέζ                 Χριστίνα Πουπάλου, Ειρήνη Πατσέα
 • Αρμονία - Σολφέζ                Γιάννης Γιαννάκος
   
 • Ιστορία Μουσικής                 Χριστίνα Πουπάλου
 • Μορφολογία                         Γιάννης Γιαννάκος
 • Ανάλυση Μορφολογική                   //
 • Ενορχήστρωση                                //
   
 • Παιδαγωγικά Μουσικής        Ειρήνη Πατσέα
 • Χορωδίες                              Μιχάλης Πατσέας
 • Ορχήστρα                                         //                            
   
 • Διδακτική                             * Καθηγητής ειδικού μαθήματος
 • Πρίμα Βίστα                          * Καθηγητής ειδικού μαθήματος
 • Μουσική Δωματίου               * Καθηγητές πνευστών & εγχόρδων