Ζόλταν Κόνταλυ: ο Παιδαγωγός

Zoltán Kodály

Ο Ζόλταν Κόνταλυ σε ηλικία 25 ετών άρχισε να διδάσκει στην Ακαδημία Λιστ θεωρητικά και αργότερα σύνθεση. Με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δάσκαλου αντιλήφθηκε τις ελλείψεις της βασικής μουσικής παιδείας. Αντιλήφθηκε ότι μόνο αναβαθμίζοντας την γενική μουσική παιδεία μπορεί ταυτόχρονα και να βελτιωθεί η ποιότητα των μελλοντικών μουσικών και να δημιουργηθεί κοινό. Μια ομάδα μαθητών και συνεργατών του εργάστηκε για πολλά χρόνια υπό την καθοδήγησή του, συλλέγοντας υλικό, αναζητώντας μεθόδους, εκδίδοντας παρτιτούρες και βιβλία

Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Kodály

Μέλη της Παιδικής Χορωδίας Ωδείου Κόνταλυ παρουσιάζουν δραματοποιημένα τα σύμβολα της φωνομιμικής Κόνταλυ. (Μελωδία της Ευτυχίας, 2000)

Oνομάζεται το σύνολο των μουσικοπαιδαγωγικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόστηκε συστηματικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της Ουγγαρίας, υπό την καθοδήγηση του Ζόλταν Κόνταλυ, μετά το 1945. Τα θεαματικά παιδαγωγικά, πολιτιστικά και κοινωνικά αποτελέσματα του, προκάλεσαν τον θαυμασμό της διεθνούς κοινότητας ήδη από την δεκαετία του 1960, η οποία και το βάπτισε με αυτό το όνομα ή εναλλακτικά, Μέθοδο Κόνταλυ (Kodály Method), Φιλοσοφία Κόνταλυ (Kodály Concept).

 

Βασικές αρχές του Συστήματος Κόνταλυ:

 1. H μουσική είναι "ανθρώπινο δικαίωμα". (1α) Η οργανωμένη κοινωνία (πολιτεία) έχει την υποχρέωση να προσφέρει σε κάθε πολίτη / παιδί πρόσβαση στην μουσική παιδεία (1β) κατ' αρχάς μέσα από την γενική εκπαίδευση, (1γ) με οργανωμένη, συστηματική και τακτική διδασκαλία της μουσικής, η οποία πρέπει να αρχίζει:
 2. - στη νεαρότερη δυνατόν ηλικία,
 3. - με την καλλιέργεια της φωνής και της ακοής στη συνέχεια δε με τη διδασκαλία της μουσικής ανάγνωσης και γραφής,
 4. - με τη χρήση της κατά τόπο εγχώριας μουσικής παράδοσης.
 5. Στην εκπαίδευση είναι καλό να χρησιμοποιούνται μόνο μουσικά αριστουργήματα από κάθε χώρα και εποχή.
 6. Οι δάσκαλοι μουσικής πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι τόσο ως μουσικοί όσο και ως παιδαγωγοί.

Μερικά από τα Μεθοδολογικά μέσα του Συστήματος Κόνταλυ:

 1. το σύστημα του σχετικού σόλφα
 2. η φωνομιμική
 3. οι ρυθμικές συλλαβές
 4. η ρυθμική σημειογραφία
 5. η χορωδιακή πράξη και
 6. η στυλιστική ανάλυση